Norconsult har inngått ny leieavtale med Entra på Kjørbo

Nyheter
26. januar 2017

Norconsult har signert en ny leieavtale med Entra om leie av 3250 kvadratmeter kontorlokaler på Kjørbo i Sandvika. Leieavtalen løper fra 15. oktober 2017 til 31. desember 2027.

Kontorlokalene, som ligger i Blokk 1 på Kjørbo, skal rehabiliteres med ambisjon om energisertifiseringen BREEAM-NOR Excellent. Når bygget er ferdig renovert, vil det være oppgradert til Powerhouse-standard, og gjennom driftsfasen generere mer fornybar energi enn det som er brukt til produksjon av byggematerialer, oppføring, drift og avhending av bygget.

Norconsult har også forlenget sin leiekontrakt med Entra for leie av 7700 kvadratmeter i Blokk 9 og 10 på Kjørbo i ytterligere 6,5 år, til 31. desember 2027.

Powerhouse Kjorbo_Norconsult har inngått ny leieavtale med Entra på Kjørbo

Norconsult har inngått en ny avtale med Entra om leie av kontorlokaler på Kjørbo i Sandvika.
(Foto: Powerhouse)

Kontaktperson

benedicte bratt jakhelln

Nyheter

- av 288