Anbefalinger uterom

Nyheter
01. juli 2022

SINTEF gir gjennom Byggforskserien råd og anbefalinger uterom for lek og aktivitet i skoler og barnehager. I juni ble det gitt ut reviderte anvisninger i Byggforskserien.

Foto: fra Byggforsk.no

381.301 Uterom for lek og aktivitet. Planlegging
Denne anvisningen gir råd om overordnet planlegging av uteområder for lek og aktivitet for barn og unge. Rådene gjelder først og fremst uteområder i grunnskolen og barnehagen, men er også relevante for andre offentlige leke- og aktivitetsområder. Anvisningen gir en oversikt over offentlige krav. Videre gir den anbefalinger om overordnede hensyn som:
– uteområdenes plass i nærmiljøet og trafikksikkerhet
– sambruk av arealer
– størrelsen på uteområdet i barnehager og grunnskoler
– den kommunale planprosessen

Les mer: Uterom for lek og aktivitet. Planlegging - Byggforskserien

381.302 Uterom for lek og aktivitet. Utforming
Denne anvisningen gir råd om utforming av uteområder for lek og aktivitet for barn og unge. Rådene gjelder først og fremst uteområder i grunnskolen og barnehagen, men er også relevante for andre offentlige leke- og aktivitetsområder. Anvisningen gir anbefalinger om blant annet:
– stedstilpasning og bevaring av vegetasjon
– soneinndeling og utforming som gir flere bruksmuligheter
– utforming etter aldersgruppe
– plassering av funksjoner, oppholdssoner og møtesteder
– pedagogisk bruk av uteområdene
– drift og vedlikehold

Les mer: Uterom for lek og aktivitet. Utforming - Byggforskserien

Tekst og bilder hentet fra Byggforsk.no

Tidligere saker om uterom i skoler:

Til forsiden 

Kontaktperson

Profilbilde av Espen Storstrand
Espen Storstrand
Seniorrådgiver

Nyheter

- av 288