Barn og unge i byggesak

Nyheter
22. oktober 2021

Hensynet til barn og unge skal ivaretas i planlegging og i kravene til det enkelte byggetiltak. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) presenterte tidligere i år en ny veileder som viser hvordan man kan sikre og skape gode oppvekstvilkår for barn og unge gjennom planlegging og byggesaksbehandling.

«Barn og unge er fremhevet spesielt i plan- og bygningslovens formålsparagraf fordi de skiller seg fra andre grupper. De er umyndige, har liten innflytelse og er helt avhengige av at voksne ivaretar deres interesser i plan- og byggesaker. Planlegging etter plan- og bygnings­loven skal legge vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives. Hensyn til barn og unges oppvekstvilkår skal ivaretas i planlegging og det enkelte byggetiltak», skriver departementet i innledningen.

Veilederen inneholder blant annet lover og konvensjoner for barn og unges interesse, punkter om hvordan bruke plan- og bygningsloven for å skape gode samfunn for barn og unge og hvordan man kan sørge for aktiv medvirkning av barn og unge.

Hele veilederen finnes her.

Kontaktperson

Profilbilde av Espen Storstrand
Espen Storstrand
Seniorrådgiver

Nyheter

- av 288