Digital Arena Barnehage (DAB)

Nyheter
21. februar 2020

Landskapet er endret - leken og barndommen er endret; språk, motorikk og samspill har fått en digital dimensjon. Til tross for en storstilt barnehageutbygging og nye krav til pedagogisk kvalitet i barnehagene, har det ikke skjedd noen endringer i normen for leke- og oppholdsarealet.

Digital Arena Barnehage (DAB), er møteplass for presentasjon av teknologiske verktøy, ideer, erfaringer, strategier og forsknings- og utviklingsarbeid. Etter flere utsettelser som følger av Korona-restriksjoner, er det nå endelig klart for DAB-konferanser.

Rammeplan for barnehagen slår blant annet fast at:

"Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn".

Det stilles også krav til personalet i barnehagen. Personalet skal blant annet:

  • utøve digital dømmekraft når det gjelder informasjonssøk, ha et bevisst forhold til opphavsrett og kildekritikk og ivareta barnas personvern
  • legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom digitale uttrykksformer
  • vurdere relevans og egnethet og delta i barnas mediebruk
  • utforske kreativ og skapende bruk av digitale verktøy sammen med barna.

De nye kravene spiser seg inn på leke- og oppholdsarealet. De digitale verktøyene og den digitale praksisen må få plass, men kan ikke erstatte «kos og konkreter».  Hvordan kan vi da planlegge for begge deler?
- Det er mer et spørsmål om hvordan vi kan «romme det digitale», enn hva det «digitale rommet» skal bestå av, sier Sigrid Hestnes. Hun er pedagogisk rådgiver i Norconsult der hun jobber med programmering av barnehager, som koordinator i prosjekteringsgrupper, med arealvurdering og kapasitetsanalyse.

Høsten  2021 er hun en av bidragsyterne i DAB-konferansene som arrangeres i perioden 2. til 11. november. Her vil hun ta for seg hvordan det fysiske miljøet i barnehagen kan utformes, slik at personale og barn kan utvikle digital dømmekraft. Hun vil også se på hvordan vi kan programmere, eller omprogrammere bygg, slik at de legger til rette for en praksis der det digitale læringsmiljøet er en integrert i det fysiske læringsmiljøet.

Påmelding og mer info om Digital Arena Barnehage (DAB) her

Datoer for DAB-konferansene er:

02.11.21   Molde på Scandic Seilet
03.11.21   Oslo på Oslo Kongressenter Folkets Hus
04.11.21   Bodø på Scandic Havet
09.11.21   Sandnes på Quality Hotel Residence
10.11.21   Kristiansand på Clarion Hotel Ernst
11.11.21   Drammen på Quality Hotel River Station.  

Kontaktperson

Profilbilde av Sigrid Hestnes
Sigrid Hestnes
Pedagogisk rådgiver

Nyheter

- av 288