Mockup

Nyheter
28. oktober 2021

I forbindelse med byggingen av nye Huseby skole har elever og lærere, sammen med Trondheim kommune og Norconsults interiørarkitekt Nina Moore, benyttet et Mockup-rom for å teste ut ulike løsninger med møbler og organisering i klasserommet.

Mockup-rom er en 1:1 modell der elever og lærere under en byggeprosess, og i forkant av bestilling av møbler, tester ut ulike møbler og organisering i klasserommet. Mockup er en prosessmetode som må gå over noe tid, men det kan gjennomføres i et hvilket som helst klasserom. 

- Vi bruker metoden for å drive frem gode prosesser og skaper varierte og fremtidsrettede læringsmiljøer, sier Nina Moore. Hun er interiørarkitekt i Norconsult, og har ledet designprosessen i Mockup-rommet.

I Trondheim har et politisk vedtatt retnings- og kunnskapsgrunnlag, SteinSaksPapir, vært førende for utvikling av nye skoleanlegg. Fagfornyelsen bidrar også til en erkjennelse at det må skje endringer i læringsarealene i skolen. Mangfold i hvordan barn er og lærer, må få mer fokus dersom læringsarealer skal fungere for alle.

Hvorfor bør man teste ut læringsmiljøer på forhånd?

- Barn og unge, elever i skolen, er ikke en ensartet gruppe. I våre Mockuper ser vi hvordan elever nærmer ser ulike romlige løsninger forskjellig, og tar disse i bruk på ulike måter. «One Size does not fit all» sier Nina. Erfaring fra Mockup viser at i tillegg til å kunne teste ut hvordan ulike møbler og miljøer virker inn på læring og aktivitet, bidrar det også til organisasjonsutvikling.

Nina viser videre til at fagfonyelsen legger opp til elevaktive metoder. Det fysiske læringsmiljøet må by på ulike områder tilpasset ulike læringsaktiviteter; soner for fordypning, formidling og samarbeid. 

- Dersom vi velger én pult og én stol til hver elev, er klasserommet fullt. Vi må derfor teste ut andre måter å organisere undervisningen, - og møblere klasserommet deretter. Et klasserom trenger noe mer enn bare pulter og stoler. Leter vi etter en stol som man kan sitte på i mange timer, jobber vi i feil retning. Elevenes behov er i utgangspunktet forskjellig. Elever i de ulike aldersgruppene har behov for å bevege seg og sitte på ulike måter gjennom dagen, eller i forhold til hvilken aktivitet som skal foregå, sier Nina.

Erfaringer og tilbakemeldinger fra Mockup er interessante. Gjennom mockup finner elevene ut av hvordan rommet gir ulike invitasjoner til aktivitet. Dette gjør at det utvikler et eierskap til rommet og i neste omgang leges det opp til mer elevaktive arbeidsmetoder. Når elever og lærere sammen får teste ut læringsmiljø, blir man mer bevisst på at elever ikke er en ensartet gruppe, og at de trenger ulike invitasjoner i sitt læringsmiljø. 

I planlegging av nye skoler kan Mockup være en brukerprosess som binder ulike prosjektfaser sammen. Som interiørarkitekt kan Mockup bidra til å skape en rød tråd fra tidligfase til ferdig bygg.

Mockup kan også brukes som metode i eksisterende bygninger, hvis skolen ønsker å skape endringer i sitt fysiske læringsmiljø. Liknende prosjekt er utført ved Roverud Skole i Kongsvinger, med veiledning av Skolefaglig rådgiver av Siv Stavem ved Norconsult sin avdeling for skole og barnehage.

Bilder: Fra Mockup-rom i Trondheimsskoler (Foto: Norconsult)

Skolefaglig rådgiver, Sigrid Hestnes og Interiørarkitekt Nina Moore i Norconsult har jobbet sammen i flere brukerprosesser og deler sine erfaringer med brukergrupper gjennom digitale studieturer. I tillegg utarbeider de stadig nye elevaktive medvirkningsmetoder.

Kontaktperson

Profilbilde av Sigrid Hestnes
Sigrid Hestnes
Seniorrådgiver

Nyheter

- av 288