Endringer i fysisk læringsmiljø

Nyheter
24. juni 2021

Over tid, og under påvirkning av ulike interessenter, har en global trend for læringsmiljøer, pedagogikk og læringsevner for det 21. århundre gjort seg gjeldende. Denne artikkelen beskriver forandringen av det fysiske læringsmiljøet i en videregående skole gjennom to øyeblikksbilder; det ene fra da skolen var ny og det andre 9 år senere.

Transitions through remodelling teaching and learning environment
Skiftninger ved ombygging av det fysiske læringsmiljøet.
Av Siv Stavem og Jan Grannäs (2020)

Når nye skoler bygges, er det et moderne designtema for læringsarealene at de skal være pedagogisk og fysisk fleksible nok til å legge til rette for multimodal pedagogikk som tilfredsstiller individuelle elevers behov. Sammenlignet med tradisjonelle utdanningsformer og skolebygninger, anses en innovativ læringsmiljødesign å stemme nærmere overens med disse aspektene. Resultatene i denne forskningsartikkelen viser en uoverensstemmelse mellom den nye arkitekturen og den pedagogiske praksisen, og hvordan arkitekturen i etterkant ble tilpasset den pedagogiske praksisen.

Planlegging, utforming, implementering og konsolidering av nye skoler basert på ukonvensjonelle ideer om undervisning, som f.eks. åpen planløsning, tverrfaglig samundervisning, fleksibel bruk av læringsmiljø og opprettelse av dynamiske organisasjoner er en kompleks bedrift.

Artikkelen er fritt tilgjengelig og kan lastes ned her:

Siv Stavem er skoleplanlegger i Norconsult AS. Hun er forsker og pedagog med kompetanse på utredning og analyse, så vel som brukermedvirkning og gruppeprosesser. 2020-2023 er Stavem næringslivsstipendiat ved Universitetet i Oslo, og skriver PhD om hvordan utdanningspolicy oversettes og uttrykkes i det fysiske læringsmiljøet.

Jan Grannäs er professor og forsker ved Universitetet i Gävle, Sverige.  Avdeling for Utdanningsvitenskap. Grannäs har deltatt i flere forskningsprosjekter knyttet til læring og fysisk læringsmiljø, og han har skrevet en rekke artikler omkring tema.

Kontaktperson

Profilbilde av Siv Marit Stavem
Siv Marit Stavem
Fagspesialist

Nyheter

- av 288