Ny bok om innovative læringsmiljøer

Nyheter
16. desember 2020

Forlaget Springer Link kom like før jul ut med boka "Teacher Transition into Innovative Learning Environments, - A Global Perspective". Denne boka kan fritt lastes ned fra forlagets nettsider.

Denne open access-boka fokuserer på hvordan utforming/design og bruk av innovative læringsmiljøer kan utvikle seg når undervisningspraksis og utdanningspolitikk endres. Den tar for seg hvordan disse nye miljøene brukes, hvordan lærerne tilpasser sin praksis, utfordringene som disse endringene medfører, og effektiv evaluering av endringene.

Boka refererer til ny forskning om læringsmiljøer, med særlig vekt på hvordan lærere gjennomfører og opplever et skifte fra tradisjonelle klasserom til innovative læringsmiljøer. Dette innebærer en betydelig og omfattende vurdering av aktuell forskning på fagfeltet av designere, arkitekter, lærere og beslutningstakere. Boka presenterer tjuefem nyskapende prosjekter fra forskere i femten land. Takket være bokens omfattende internasjonale perspektiv, som kombinerer teori og praksis i en enkelt publikasjon, tilbys leserne et vell av ny innsikt.

Redaktører og forfattere av boka er Wesley Imms og Thomas Kvan, og Universitetet i Melbourne (Australia) står i førersetet.  Det er ellers mange kjente navn blant medforfatterne. Skandinavia er representert ved Bodil Bøjer og Mie Guldbæk Brøns som begge har vært involvert i ILETC-prosjektet (Innovative Learning Environments and Teacher Change). 

Gratis nedlasting på forlagets nettside: https://link.springer.com

Kontaktperson

Profilbilde av Espen Storstrand
Espen Storstrand
Seniorrådgiver

Nyheter

- av 288