Nye læringsmiljøer i gamle klasserom

Nyheter
02. april 2020

Ved Roverud skole i Kongsvinger kommune har de gjennomført et prosjekt der de har ominnredet et tradisjonelt klasserom til et fleksibelt læringsmiljø med mulighet for ulike læringsaktiviteter og individuelle tilpasninger.

Skolen fikk midler til innkjøp av nye møbler under forutsetning av at valgene ble begrunnet pedagogisk. Elevene er satt i fokus ved at møbleringen er tilpasset de aktivitetene som de skal drive med. I det nye læringsmiljøet har elevene også mulighet til selv å velge hvor de skal jobbe.

Rektor Eirin Tone Hestnes Elfmark forteller at prosjektet har ført til verdifulle pedagogiske diskusjoner og et økt fokus på hvordan elevene lærer best.
"Hvis man skal endre den norske skolen må man trå varsomt og være forsiktig med en ovenfra-ned-tilnærming til den enkelte lærers praksis. Det kan derfor være lurt å begynne med det fysiske miljøet siden det er minst «farlig». Prosjekter rettet mot det fysiske læringsmiljøet kan derfor få frem interessante, pedagogiske diskusjoner som kan være med på å utvikle skolens praksis", sier Elfmark.

Lærerne ved skolen forteller at de i stor grad har gått bort fra det som tidligere kunne betegnes som et «sitte-stille-på-stolen-regime», og om en praksis som i enda større grad orienterer seg mot elevene og elevenes læring. Gjennom møblering som åpner opp for ulike læringsaktiviteter og individuelle tilpasninger har elevene selv også mulighet til å velge hvor de skal jobbe slik førsteklasselærer Inger Lise Vangen understreker:
"Jeg skal ikke bestemme hvor elevene lærer best".

Prosjektet er gjennomført under veiledning fra Siv Stavem, cand.paed./ skoleplanlegger fra Norconsult, som understreker at: «Det er mange muligheter for innovative og fleksible læringsrom i de gamle klasserommene. Med kompetanse for utvikling av læringsrom og godt samarbeid med skolene, kan vi bygge spennende og fremtidsrettede læringsrom innenfor veggene i det gamle klasserommet, som er innrette for tilpasset opplæring o ferdigheter for det 21. århundre».

Elevene selv oppsummerer erfaringene med prosjektet så langt kort og presist: - Det er gøy på Roverud skole!

Se filmsnutt fra det nye læringsmiljøet på Roverud skole her: 

Kontaktperson

Profilbilde av Siv Marit Stavem
Siv Marit Stavem
Fagspesialist

Nyheter

- av 288