OECD-møte om fysisk læringsmiljø

Nyheter
26. oktober 2020

OECD GNEELE (Group of National Experts on Effective Learning Environments) gjennomfører sitt årlige møte 28.-29. oktober. Den 8. utgaven av GNEELE-møtet gjennomføres som nettmøte på grunn av Covid 19.

OECD GNEELE 2020

FLM-senteret har tidligere år hatt ansvar for norsk deltakelse i nettverket, men da Utdanningsdirektoratet la ned rådgivningstjenesten for skoleanlegg (FLM.Udir) ved årsskriftet, valgte man samtidig å trekke norsk medlemskap i OECD GNEELE. GNEELE inviterer imidlertid hvert år internasjonale eksperter på fysisk læringsmiljø til å delta i disse årlige møtene, og FLM-senteret blir derfor representert ved Siv Stavem i år.

Selv om GNEELE-møtet denne gangen gjennomføres via nett, er det som vanlig lagt opp til et tettpakket program de to dagene møtet pågår. OECD Effective Learning Environments project, vil være et hovedtema under møtet. Videre vil det bli satt av til erfaringsdeling knyttet til læringsmiljø og ulike Covid 19-tiltak rundt om i verden. Oppfølging av GNEELEs program for skoler og skolebygg i jordskjelvutsatte områder av verden, vil også bli fulgt opp.

Les mer om OECD GNEELE (Group of National Experts on Effective Learning Environments) her:

http://flm.udir.no/oecd-cele

OECD ELE Nyhetsbrev oktober 2020

Kontaktperson

Profilbilde av Espen Storstrand
Espen Storstrand
Seniorrådgiver

Nyheter

- av 288