Design for mangfold

Nyheter
30. november 2020

KS gav i november ut et ressurshefte om universell utforming i skoler og barnehager: Design for mangfold. I dette heftet presenteres en rekke tiltak som norske kommuner og fylkeskommuner har gjennomført, for å gi bedre tilgang for alle.

Under overskriften «Å være forskjellige er helt normalt» blir skoleplanlegger Siv Stavem intervjuet om hvordan hensynet til universell utforming trekkes inn allerede i tidlig planleggingsfase. Stavem er skoleplanlegger i rådgivningsfirmaet Norconsult der hun også er tilknyttet FLM-senteret. For tiden er hun i full gang med en doktorgrad om fysisk læringsmiljø. Som pedagogisk skolerådgiver er det for henne en viktig oppgave å kartlegge alle behov til alle brukere, for så å lage detaljerte planer.

– Ingen skal føle seg rare eller annerledes. Det finnes bare forskjellige mennesker med ulike behov, sier Stavem. Mitt poeng hele veien er at man ikke skal trenge å føle seg annerledes uansett hva man har behov for. Ved å si og utforme for at noen er annerledes, sier man samtidig at noen er normale og at andre ikke er det, sier Stavem.

Hun synes kommunene og fylkene er flinke til å følge den lovfestede retten til påvirkning på egen arbeidsplass, som barnehagebarn og skoleelever har, og å bruke kompetansen de med funksjonsnedsettelse har for å finne gode løsninger. Men det er alltid rom for forbedringer, og det vil alltid være kompromisser, særlig i ombygging av gamle skolebygg. Det er den aller mest utfordrende oppgaven, forteller hun.

Å utforme skole og barnehager universelt, tilrettelegge for den enkelte, og samtidig se på alle mennesker som ulike og med spesielle behov, skaper likeverd. -Jeg tenker at på mange måter kan man si at skolens oppgave med tilpasset opplæring møter kravet om universell utforming i en felles forståelse av at mennesker er forskjellige, og at skolen skal være for alle.

Artikkelen «Å være forskjellige er helt normalt» kan leses i sin helhet i ressursheftet "Design for mangfold". 

Last ned heftet "Design for mangfold" her (PDF)

Kontaktperson

Profilbilde av Siv Marit Stavem
Siv Marit Stavem
Fagspesialist

Nyheter

- av 288