Veiviser til innovative læringsmiljø

Nyheter
10. desember 2021

En ny veiviser til innovative læringsmiljøer fra Erasmus+ prosjektet Novigado ble publisert tidligere i år og ligger nå fritt tilgjengelig på prosjektgruppens nettsider.

Novigado er et EU-støttet Erasmus+ prosjekt som har til hensikt å støtte skoler i overgangen fra et konvensjonelt og lærersentrert klasserom til undervisningspraksis som fremmer aktiv læring med støtte fra innovative læringsmiljøer og bruk av relevant informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).

Utforming av læringsrom kan spille en avgjørende rolle for å stimulere ikke bare aktiv læring av elever, men også innovative former for pedagogikk i klasserommet eller i skolen som helhet. I en nylig publisert publikasjon presenterer prosjektgruppen årsakene som rettferdiggjør dette skiftet – i metoder, rom og prioriteringer – samt praktisk innsikt knyttet til å skape fremtidsrettede skolemiljøer.

Studien er basert på litteraturgjennomgang om fleksible og innovative læringsmiljøer, og feltundersøkelser om læreres og elevenes praksis fra klasserom som støtter både aktiv læring og nyskapende undervisning. Feltstudiene er gjennomført ved 13 skoler i Frankrike, Polen, Tyrkia og Portugal.

Rapporten inneholder en rekke eksempler og tips til undervisningsmetoder og organisering av undervisningen, - steg for steg.

Last ned rapporten her:

 

 

Kontaktperson

Profilbilde av Espen Storstrand
Espen Storstrand
Veiviser til innovative læringsmiljø

Nyheter

- av 288