Vellykket utvidelse av Midtun skole

Nyheter
23. oktober 2021

Midtun skole i Fana bydel i Bergen ble oppført i 1926 og var da dimensjonert for 350 elever. I april 2019 startet arbeidene med å rehabilitere og utvide skolen.

Skolen har nå fått et tilbygg som reiser seg over 4 etasjer. Kapasiteten er nå utvidet til 500 elever. Bygget er utformet slik at den nye delen danner V-form inn mot eksisterende fasade av hovedbygget med to tilkoblingspunkter. Det er dermed bli etablert et lukket atrium/allmenning mellom byggene med glasstak over.

Skolen er nå en tre-parallell skole. I den gamle delen av skolen er strukturen med klasserom på rad og rekke beholdt. Her disponerer årstrinnene tre klasserom hver. I den nye delen er det etablert to nye trinnområder for de yngste elevene. Her er det lagt opp til mer fleksibel organisering og tilrettelegging med to store baserom per trinn, tilhørende fellesrom og grupperom. Bruk av glass og vinduer i innvendige vegger gir god oversikt og følelse av åpenhet i trinnarealene. Alle årstrinn disponerer egne garderober. SFO-base og biblioteket lett tilgjengelig sentralt i bygget.

Skolen har også spesialrom for naturfag, musikk, kunst og handverk, skolekjøkken og spesielle formidlingsareal. Under glasstaket i tilbygget er det et atrium der flere klasser kan samles til fellessamlinger. Uteområdene er begrenset i størrelse, men også her er det er gjennom byggeprosjektet foretatt en betydelig oppgradering.

Å finne gode, fremtidsrettede og funksjonelle løsninger kan være særdeles krevende i et prosjekt som dette. Det gamle bygget gir ikke bare begrensninger for hva som er mulig i dette bygget, men det gir også føringer for hva som er mulig å få til med nybygget. På Midtun skole har man klart å få til noe spennende i møtet mellom nytt og gammelt, og det nye skolebygget fremstår som særpreget og med god funksjonalitet. På Midtun ser det ut til at store og små har fått et godt sted å være, og et godt sted å lære.

(Foto: Byggeindustrien og Norconsult AS)

  • Arkitekt og ansvarlig søker for prosjektet har vært Artec.as

Flere bilder fra skolen i prosjektbeskrivelsene her:

Kontaktperson

Profilbilde av Espen Storstrand
Espen Storstrand
Seniorrådgiver

Nyheter

- av 288