Norconsults kunder, jobbsøkere og forretningspartnere er viktig for oss og Norconsult er opptatt av å ivareta ditt personvern. Nedenfor vil vi forklare hvordan og hvorfor vi behandler informasjon om våre jobbsøkere og kunder, og hvordan vi tar hensyn til personvernet.

Vi vil kun benytte personopplysninger til formål som er saklig begrunnet i virksomheten og personopplysningene vil behandles i samsvar med Norconsults retningslinje for personvern.

Personvernerklæringen gjelder for alle selskaper i Norconsult konsernet.

 1. Hva er personopplysninger?
  Personopplysninger er informasjon som direkte eller indirekte kan kobles til en enkeltperson. Direkte identifikatorer kan være navn, fødselsnummer, e-post eller andre person-entydige kjennetegn.

 2. Hvem er ansvarlig for personopplysninger i Norconsult?
  Når du søker på stillinger eller er kunde av Norconsult, er det Norconsult AS, Postboks 626, 1303 Sandvika, som er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine.

  Norconsult bestemmer hva personopplysningene skal brukes til og skal påse at personopplysningene blir behandlet i henhold til de til enhver tid gjeldende regler.

 3. Hvilke personopplysninger behandler og lagrer vi?
  Som besøkende på våre nettsider, behandles ingen personopplysninger om deg bortsett fra i begrenset grad gjennom bruk av informasjonskapsler («cookies»). Informasjonskapsler brukes for å kunne gi våre besøkere av siden en best mulig kundeopplevelse og service. Etter Lov om elektronisk kommunikasjon er vi pålagt å informere våre besøkende om slik bruk. Les mer om dette her.

  Norconsult samler kun inn opplysninger som jobbsøkere selv gir til oss. Jobbsøkere registrerer følgende informasjon: CV, vitnemål, søknadsbrev, navn, e-post adresse, telefonnummer, arbeidserfaring, utdannelse, kompetanse, adresse, og det er disse Norconsult behandler.

  Norconsult har et CRM system der vi registrerer informasjon om kundene våre. Denne informasjonen er; navn på virksomhet, navn på kontaktperson, epost, telefon og stillingstittel.

 4. Hva bruker vi opplysningene til?
  Norconsult vil alltid sørge for forsvarlig og lovlig behandling av personopplysninger og vil kun benytte slik informasjon til uttrykkelig angitte og legitime formål, i samsvar med relevant lovgivning.

  Informasjonen du registrerer når du søker jobb i Norconsult brukes til å vurdere deg som kandidat for ledige stillinger utlyst på hjemmesidene våre og kommunisere med deg gjennom rekrutteringsprosessen.

  Informasjonen vi registrerer om våre kunder i CRM systemet blir brukt for å kunne yte bedre kundeservice og en effektiv kundebehandling.

 5. Hvem deler vi opplysninger med?
  Norconsult vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til tredjeparter, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

 6. Hvordan kan du få innsyn, endre eller slette opplysningene vi har om deg?
  Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager en feil eller ønsker innsyn i personopplysningene Norconsult har om deg, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss slik at opplysningene kan bli rettet. Du kan også kontakte oss, dersom du ønsker at opplysninger skal slettes.

  Vi vil ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og de lovpålagte pliktene vi har.

 7. Informasjonssikkerhet
  Norconsult har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger og personvern. Vi har tekniske og organisatoriske tiltak som beskytter dine personlige data mot utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse eller utilsiktet tap, endring, uautorisert avsløring eller tilgang.

 8. Personvernrådgiver
  Det daglige ansvaret for behandling av personopplysninger ligger hos administrerende direktør i hvert enkelt selskap i Norconsult.

  Norconsult har en personvernrådgiver i selskapene våre basert i Europa. Personvernrådgiver skal sikre at Norconsult følger Personvernforordningen (GDPR), og fungerer som en ressursperson både for virksomheten og de registrerte i spørsmål vedrørende personvern i Norconsult.

 9. Samtykke, lovvalg og verneting
  Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre nettsider. Vi krever at brukere aksepterer å overholde erklæringen som en del av vår relasjon.

  Ved å bruke våre nettsider aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne Personvernerklæringen.

  Norconsult AS er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Oslo i samsvar med lovene i Norge, med mindre annet følger av preseptorisk lokal rett.

 10. Kontaktinformasjon
  Henvendelser om registrerte opplysninger, retting eller sletting, kan sendes skriftlig til Norconsult på privacy@norconsult.com

  Norconsult AS
  Att: Personrådgiver
  Postboks 626
  1303 Sandvika

  Du har også rett til å klage til Datatilsynet dersom du mener dine rettigheter krenkes ved den bruk av personopplysninger som er beskrevet her. Kontaktinformasjon til Datatilsynet er:

  Datatilsynet
  Postboks 8177
  Dep 0034 Oslo
  Email: postkasse@datatilsynet.no