LiVE Norconsult er vår felles kulturplattform og består av elleve prinsipper for ledelse, etikk og verdier. Plattformen presenterer kortfattede leveregler og er et utrykk for de holdninger alle medarbeidere i Norconsult bærer med seg i sitt daglige arbeid.

LiVE skal hjelpe alle våre medarbeidere til å ta gode valg og løse dilemmaer i det daglige arbeidet og setter fokus på utfordringer og muligheter.