ADO Arena og Amalie Skram videregående skole

Norconsult har prosjektert uteområde tilknyttet ny videregående skole og nasjonalt svømmeanlegg på Nygårdstangen i Bergen.
Prosjektnavn
ADO Arena og Amalie Skram videregående skole
Kunde
Hordaland fylkeskommune og Bergen Kommune
Sted
Norge
Periode
2008-14
Nøkkeltall
18 000 m² uteområde.

Oppdraget

Plan- og designkonkurranse for ny videregående skole og nasjonalt svømmeanlegg ved Store Lungegårdsvann. Anlegget inngår i et område for sentrumsutvidelse med transformasjon fra transport- og terminalvirksomhet til bydel med publikumsrettede virksomheter.

Løsningen

Skole- og svømmeanlegget inkluderer en offentlig urban plass som også skal fungere som et attraktivt byrom for alle. Plassen skal gi fleksible bevegelsesmuligheter for fotgjengere, syklister og et begrenset antall biler. Plassen knytter bygget og dets brukere til vannkanten langs Store Lungegårdsvann, der det etableres en brygge og en trapp. Langs plassen i øst er etablert et stykke natur. Vegetasjonen understreker uteområdets beliggenhet som et bindeledd mellom byen i nord og friområdet i sør. Grøntaksen møter Lungegårdsvannet med en sandstrand. I området mot sandstranden brytes det store plassdekket opp med myke terrengformer for skjerming, opphold, og lek. Det er valgt enkle og solide materialer i tre, asfalt, granitt og stål, samt fargesterke dekker av plasstøpt gummi. Valg av materialer gjør arealene robuste og holdbare, og binder anlegget sammen med nærliggende havneområder.

Resultatet

Norconsult har arbeidet med prosjektet gjennom alle prosjekteringsfaser. Anlegget ble ferdig bygget i 2014.

Kontaktpersoner

Profilbilde av Kari Monstad
Kari Monstad
Landskapsarkitekt mnla seniorrådgiver
Profilbilde av Laila Iren Isene
Laila Iren Isene
Avdelingsleder Plan