Aga Luftgassfabrikk i Tysvær

AGA Luftgassfabrikk på Susort i Tysvær kommune i Rogaland produserer flytende oksygen, nitrogen og argon. Norconsult har hatt hovedansvaret for prosjektering av fabrikken.
Prosjektnavn
AGA Prosjekt Kårsus
Kunde
AGA AS
Sted
Norge
Periode
2010-2013
Nøkkeltall
Maskinhall: ca. 380 m2.
Administrasjonsbygg: ca. 80 m2.
Separasjonstårn: 52 m høyt med tverrsnitt ca. 4 x 4 m.
Tank for flytende oksygen (LOX): 700 m3.
Tank for flytende nitrogen (LIN): 700 m3.
Mindre tanker for flytende nitrogen og argon.
Sjøvannsinntak for kjøling av prosessutstyr.

Oppdraget

AGA Luftgassfabrikk er delvis bygget opp med elementer fra en fabrikk som AGA la ned i Köping i Sverige. For at utstyret skulle passe, er fabrikken geometrisk nærmest en kopi av den svenske fabrikken. Dette satte store krav til nøyaktighet i utførelsen av byggearbeidene. Separasjonstårn, tanker, prosessutstyr, kabel- og rørbroer, samt diverse andre komponenter og utstyr ble flyttet og remontert på fabrikken på Susort ved Kårstø.

Løsningen

Norconsult har hatt ansvar for regulering, forprosjekt og detaljprosjektering for fagene arkitektur, bygg, brann, VA (inklusive sjøvannsinntak), vei, elektro og VVS. I tillegg har Norconsult vært ansvarlig søker og hatt ansvar for kontakt med offentlige myndigheter. Som en del av oppdrag er det utarbeidet SHA-plan og miljøsaneringsplan. Norconsult har hatt byggeledelse for både fabrikken og ny kraftforsyning.

Resultatet

Det anleggs- og bygningstekniske arbeidet ble gjennomført i to entrepriser for henholdsvis tomteopparbeidelse og for bygg, fundamenter, infrastruktur og sjøvannsinntak.

Kontaktperson

Profilbilde av Egil Larsen
Egil Larsen
Seniorrådgiver