Alnsjøen Vannverk

Vannkilden Alnsjøen inngår som reservevann/nødvann i Oslos kommunes vannforsyning. Alnsjøen vannbehandlingsanlegg har en kapasitet på 500 l/s.
Prosjektnavn
Alnsjøen Vannverk
Kunde
Oslo Kommune, Vann- og avløpsetaten
Sted
Norge
Periode
2013-2016

Oppdraget

Vannbehandlingen består av siling og klorering. Arbeidene som har inngått i Norconsults oppdrag er utarbeidelse av mini-KVU for rehabilitering og oppgradering av anlegget (oppgradering/rehabilitering av silhus, og etablering av nytt klorhus), og deretter detaljprosjektering, utarbeidelse av tilbudsgrunnlag, og oppfølging i byggetiden.

Løsningen

Detaljprosjektet har inkludert arkitektarbeider for nytt klorhus, bygge- og anleggsteknikk, elektro- og automatisering/sro, prosessvurderinger og detaljering av prosess- og maskinelt utstyr, byggemelding, SHA-plan for bygge-og anleggsarbeidene, avfallsplan for riving av det gamle klorhuset, samt omfattende oppfølging i byggetiden.

Kontaktperson

Profilbilde av Anne-Marie Bomo
Anne-Marie Bomo
Avdelingsleder Hovedkontor