Alternativstudie, forprosjekt og detaljprosjektering av nye Moelv vannverk

Norconsult har gjort forprosjekt og detaljprosjektering basert på anbefalte løsninger. Dette er et stort, tverrfaglig prosjekt som inkluderer alle fag og inngår i et vannbehandlingsanlegg.
Prosjektnavn
Alternativsstudie, forprosjekt og detaljprosjektering Nye Moelv Vannverk
Kunde
Ringsaker kommune
Sted
Norge
Periode
2016 - pågående

Oppdraget

Ringsaker kommune skal bygge nytt vannverk i Moelv. Det gjennomføres alternativsstudie for å vurdere egnede vannbehandlingsprosesser.

Løsningen

Valg av prosess er basert på vurdering av råvannskvalitet og behov for behandling. Andre elementer i studiet er vurdering av alternative traseer for ny inntaksledning, inklusiv geotekniske vurderinger og mulige konflikter med kulturminner og sårbare plantesamfunn. Det gis en overordnet kostnadsvurdering for alle alternative løsninger. Beslutninger fra alternativsstudiet tas videre inn i et forprosjekt.

Kontaktperson

Profilbilde av Anne-Marie Bomo
Anne-Marie Bomo
Avdelingsleder Hovedkontor