ASKO NORGE - brannteknisk rådgivning

Norconsult AS har siden høsten 2018 bistått ASKO konsernet som brannteknisk rådgiver.
Prosjektnavn
ASKO NORGE - brannteknisk rådgivning
Kunde
ASKO
Sted
Norge
Periode
2018-2019

Oppdraget

ASKO har etablert en egen veileder for risikohåndtering i driftsfasen hvor brannforebyggende arbeid står sentralt. Norconsult ble engasjert for å bistå i implementeringsarbeidet.

Løsningen

Veilederen ble vedtatt innført høsten 2018. Norconsult AS har bistått med revidering av veilederen og opplæring og informasjon om veilederen til sentrale personer i hele ASKO konsernet. Norconsult har i tillegg arrangert og avholdt ett spesialtilpasset brannvernlederkurs over 2 dager.

Aktuelle fag og tjenester

Kontaktperson

Profilbilde av Birgitte Lunde Hartmann
Birgitte Lunde Hartmann
Sivilingeniør Sikkerhet