Askøybrua

Norconsult har hatt to oppdrag knyttet til hengebrua; ombygging til høye rekkverk og prosjektering av nye sfæriske lagre.
Prosjektnavn
Askøybrua
Kunde
Statens vegvesen, region vest.
Sted
Norge
Periode
2014-2017
Nøkkeltall
Hovedspenn: 850 meter
Totallengde: 1057 meter
Seilingshøyde: 62 meter
Tårnhøyde: 152 meter

Oppdraget

Ettermontering av høye rekkverk på hengebrua: Man ønsker å fjerne muligheten for hopping fra brua. Slitasje på sfæriske lagre: Lagre montert i 2009 har allerede fått ny skade. Det er nødvendig å utrede bakgrunnen for skadene og basert på dette prosjektere nye.

Løsningen

Ettermontering av høye rekkverk på hengebrua: Detaljprosjektering av høye ikke-klatrevennlige rekkverk måtte ta hensyn til en rekke forhold: arkitektur, glatte flater som ikke er mulig å klatre på, praktiske forhold knyttet til montering oppå eksisterende rekkverk, trafikkavvikling under bygging, samt aerodynamiske forhold. Mange ulike alternativer ble utredet. Prøvemontering i verksted ble utført. Fullskalamålinger av bruas mekaniske dempning ble utført ved montering av mobiltelefoner som logger akselerasjoner i brua. Vindtunnelforsøk av bru påmontert høye rekkverk ble utført. Forhøyede rekkverk ble montert i 2016. Vedlikehold på lager: Fullskalaforsøk med overkjøringer med tyngre kjørtetøy. Vha. strekklapper målte man kraften i pendlene. Man kom frem til at en annen type lager må benyttes. Spesifikasjon av ny lagertype utarbeidet.

Aktuelle fag og tjenester

Kontaktperson

Profilbilde av Magnar Myhre
Magnar Myhre
Prosjektdirektør

Relaterte prosjekter