Åstfjordbrua

Norconsult har optimalisert løsning og utarbeidet byggeplan og konkurransegrunnlag, samt bidratt til teknisk oppfølging for bygging av ny bru over Åstfjorden i Trøndelag.
Prosjektnavn
Åstfjordbrua – fv. 714 Laksevegen
Kunde
Statens vegvesen, region midt
Sted
Norge
Periode
2016-2020
Nøkkeltall
Brulengde 735 meter i 8 spenn, med lengste spenn på 100 meter. Seilingsløp 50 x 25 meter.

Oppdraget

Åstfjordbrua inngår som en viktig del av fv. 714 Laksevegen, som er en hovedåre for transport av laks fra Hitra og Frøya. Brua bygges som 2-felts bru uten egen gang- og sykkelbane.

Løsningen

Komplisert veggeometri utfordret både prosjekteringen og byggingen. Brukonseptet ble optimalisert med ulike fundamenteringsprinsipper, samt utforming av stålkasse. Prefabrikkerte løsninger ble valgt i form av senkekasser, samt lange stålkassespenn montert fra lekter og løftefartøy, samt mobilkran. Fundamentert på senkekasser, samt frittstående pelegrupper i sjø. Stålkasse med samvirke til betong bruplate. Komplisert veglinjeføring med varierende kurvatur og brubredde. Det føres høyspentkabel gjennom brua.

Resultatet

Brua ferdigstilles i løpet av 2020.

Aktuelle fag og tjenester

Kontaktpersoner

Profilbilde av Magnar Myhre
Magnar Myhre
Prosjektdirektør
Profilbilde av Bård Fredrik Linge
Bård Fredrik Linge
Gruppeleder Bruer