Bardufoss befalsforlegninger

Befalsforlegningene ligger på utsiden av Rusta Leir, Bardufoss. Oppdraget ble utført av Borealis Arkitekter, som nå er en del av Norconsult
Prosjektnavn
Bardufoss befalsforlegninger, Rusta - Nybygg
Kunde
Bjørn Bygg AS/PEAB/Forsvarsbygg Nord
Sted
Norge
Periode
2017
Nøkkeltall
4300m2 BTA

Oppdraget

Prosjektet omfatter prosjektering av 3 befalsforlegninger med til sammen 108 stk. hybler for befal, hver på ca. 21 m2 netto areal. Bygningene er utformet i tre etasjer og med saltak. Tekniske rom og boder for beboerne er plassert på loft (4. etasje).

Løsningen

Bygningsmassen er gitt en knapp utforming og stram materialbruk og fargesetting. Uteområder har fellesarealer for uteopphold med grillplass, uteboder, rekreasjon og aktivitet. Utførende arkitekt: Sivilarkitekt MNAL Aina Bjerke Medarbeidere: sivilarkitekt MNAL Paul B. Pincus, arkitekt Ruth J. Pedersen, arkitekt Alf H. Bårdslett

Aktuelle fag og tjenester

Kontaktperson

Profilbilde av Aina Bjerke
Aina Bjerke
Sivilarkitekt MNAL/ Seniorrådgiver