Blåbærveien

Reguleringsplan for næringsbygg i Mo industripark, tilhørende omlegging av vei og utforming av parkeringsplass. Volumstudie.
Prosjektnavn
Blåbærveien
Kunde
Mo industripark AS
Sted
Norge
Periode
2015-17
Nøkkeltall
Regulert område ca 60 dekar. Tilrettelegger for inntil 15 000 m² ny næringsbebyggelse.

Oppdraget

Planområdet ligger mellom E6 og Mo industripark. Langs E6 lå gamle arbeiderboliger oppført i forbindelse med etablering av AS Norsk Jernverk. Disse ble revet i 2015. Mo industripark ønsker å utvikle området med et større næringsbygg for utleie av kontorlokaler. Oppdragsgiver ser for seg å etablere et attraktivt og nyskapende område som framstår som industriparkens ansikt utad.

Løsningen

Reguleringsplanen legger til rette for en omlegging av gamle Blåbærveien, gang- og sykkelvei, og etablering av ny næringsbebyggelse. Det er gjort en volumstudie med et bygningsvolum på seks etasjer, med næringsareal, kontorer og konferansesenter.

Resultatet

Reguleringsplanen legger til rette for en omlegging av gamle Blåbærveien, gang- og sykkelvei, og etablering av ny næringsbebyggelse. Det er gjort en volumstudie med et bygningsvolum på seks etasjer, med næringsareal, kontorer og konferansesenter.

Aktuelle fag og tjenester

Kontaktpersoner

Profilbilde av Tuva Cathrine Daae
Tuva Cathrine Daae
Fagspesialist
Profilbilde av Kari Røsstad Stokke
Kari Røsstad Stokke
Senior Arkitekt