Borkenes skole

Norconsult var engasjert med alle fag i skisse-, forprosjekt og detaljprosjektering av nye Borkenes skole.

Prosjektnavn
Borkenes skole
Kunde
Kvæfjord kommune
Sted
Norge
Periode
2017 - pågående
Nøkkeltall
BTA 3000 m2

Oppdraget

Utbygging og utvidelse av skole. Prosjekteringsledelse, arkitektur og alle ingeniørfag.

 

Løsningen

Utvidelse av Borkenes skole med 3000 m2 ny bygningsmasse. Deler av nåværende bygninger rives og erstattes av bygninger i to etasjer, som tilpasses utformingen på gjenværende eksisterende skole. Teknisk rom fremstår som et eget volum på taket. Bygningern er kledd i lyse plater, med lavt vedlikeholdsbehov, og har innslag av friske farger ved inngang og vinduer.

Norconsult har gjennomført prosjektet som et fullverdig VDC-prosjekt, med sterkt fokus på samhandling og samspill melllom prosjektes aktører. Alle prosjektets møter er gjennomført basert på samspill og samarbeid mot felles mål - å skape en god skole for tettstedets skolebarn.

Resultatet

I utførelsesfase.

Aktuelle fag og tjenester

Kontaktpersoner

Profilbilde av Øyvind Lind
Øyvind Lind
Sivilarkitekt/ Seniorrådgiver
Profilbilde av Håvard Dalheim Johansen
Håvard Dalheim Johansen
Avdelingsleder Kontor