Brubytter for Bane NOR

Norconsult har på vegne av Bane NOR prosjektert utskifting av jernbanebruer på Nordlandsbanen, Trønderbanen, Rørosbanen og Dovrebanen. Korte stålbruer fra begynnelsen av 1900-tallet med spenn på 4-7 meter er byttet med betongplate-, betongtrau- eller ståltraubruer i løpet av en helg.
Prosjektnavn
Brubytter for Bane NOR
Kunde
Bane NOR
Sted
Norge
Periode
2012-2018
Nøkkeltall
Totalt 30 betongtrau og 8 ståltrau er prosjektert.

Oppdraget

På bakgrunn av stort skadeomfang registrert ved bruinspeksjoner har Bane NOR gitt Norconsult i oppdrag å prosjektere og utarbeide anbudsgrunnlag for utskifting av en rekke bruer. De eksisterende stålbjelkebruene har relativt korte spenn fra 4-7 meter og er i hovedsak fra første halvdel av 1900-tallet. Korrosjon i stålbjelkene er i hovedsak årsaken til brubyttene. Bruene skiftes i løpet av helgebrudd fra natt til lørdag – natt til mandag.

Løsningen

Et normalt brubytte foregår i følgende rekkefølge: • Togtrafikk stenges og banen sikres • Eksisterende skinner kobles fra og heises ut. • Eksisterende stålbru heises ut • Landkar og vingemurer senkes til riktig nivå og påstøpes. • Ny bru bestående av betongelementer eller stålelementer heises inn. • Ballast legges ut og komprimeres. • Nye sviller og skinner heises inn og ballast pakkes rundt. • Bru påmonteres gangbane. • Togtrafikk settes på.

Resultatet

Norconsult har for Bane NOR prosjektert standard betongelementer og stålelementer som benyttes til denne typen brubytter. Metoden gjør det mulig å skifte flere bruer på samme strekningen samtidig i løpet av en helg. Norconsult har prosjektert denne løsningen som er benyttet for en rekke jernbanebruer på Nordlandsbanen, Trønderbanen, Rørosbanen og Dovrebanen.

Kontaktpersoner

Profilbilde av Hilde Rannem Isaksen
Hilde Rannem Isaksen
Avdelingsleder
Profilbilde av Steffen Johansen
Steffen Johansen
Prosjektleder

Relaterte prosjekter