Byplankonsept for Bryne sentrum

Norconsult arbeider med et byplankonsept for Bryne sentrum. Målet er å definere overordnede strategier for transformasjon og utvikling av byen og sentrumsområdet.
Prosjektnavn
Byplankonsept for Bryne sentrum
Kunde
Time kommune
Sted
Norge
Periode
2014-2026
Nøkkeltall
Ca. 15 000 innbyggere i Bryne i løpet av ti år

Oppdraget

Tettstedet Bryne er forventet å vokse fra 9 000 til 15 000 innbyggere frem mot 2026, og skal utvikles til et by- og regionsenter for omkring 75 000 innbyggere på Sør-Jæren. Norconsults leveranse er overordnede strategier for transformasjon og utvikling av byen og sentrumsområdet frem mot 2026.

Løsningen

Det langsiktige målet er å utvikle Bryne til et attraktivt sentrumsområde og knutepunkt med en tydelig identitet og særpreg, hvor det bygges videre på eksisterende kvaliteter og samtidig sikres en fremtidsrettet og bærekraftig byutvikling. Korte avstander og topografi gjør at byen er ideell for satsing på sykkel. Videre vurderes det at byen har stort potensial for vekst innen handel og andre regionale funksjoner. I byplankonseptet er det derfor lagt vekt på løsninger som legger til rette for miljøvennlig transport, samt løsninger for å innpasse fremtidig handelsvirksomhet og flere arbeidsplasser i sentrumsområdet. Hensynet til jordvern står sterkt på Jæren og det er derfor arbeidet med kompakte løsninger innenfor dagens byggeområde.

Resultatet

Arbeidet har resultert i et byplankonsept som Time kommune beskriver som både visjonært og realistisk, med konkrete anbefalinger til videre planarbeid. Som en viktig del av arbeidet har det blitt arrangert verksted og presentasjoner hvor representanter fra næringsliv, offentlige aktører, ungdommer, politikere og administrasjonen m.fl. har deltatt. Norconsult er nå engasjert til å bistå kommunen med kommunikasjon og forankring av planen.

"Vi har behov for et konsept for transformasjon og fortetting som tar vare på og videreutvikler byen sin identitet og særpreg."

Time kommune

Kontaktperson

Profilbilde av Thora Heieraas
Thora Heieraas
Direktør Plan, Arkitektur og Landskap