Dalsfjordbrua

Brua er en del av Dalsfjordsambandet, som er hovedsambandet mellom kommunene Askvoll og Fjaler i Sunnfjord. Norconsult har utført tredjepartskontrollen av brua.
Prosjektnavn
Dalsfjordbrua
Kunde
Statens vegvesen, Vegdirektoratet.
Sted
Norge
Periode
2011
Nøkkeltall
Hovedspenn: 523 meter
Totallengde: 619 meter
Seilingshøyde: 34 meter
Tårnhøyde: 94 meter

Oppdraget

Dalsfjordbrua er en tofelts hengebru med et hovedspenn på 523 m og en total lengde på 619 m. Brua er en del av Dalsfjordsambandet, som er hovedsambandet mellom kommunene Askvoll og Fjaler i Sunnfjord. Sambandet er en del av fylkesvegnettet. Dalsfjorden har vært en trafikal barrière for kontakt på tvers av fjorden.

Løsningen

Prosjekteringen av Dalsfjordbrua utføres av Statens vegvesen Vegdirektoratet. Norconsult utfører tredjepartskontroll av prosjekteringen. Det er tyske Bilfinger Berger som bygger tårnene, mens nederlandske HSM BV har stål- og montasjearbeidet.

Resultatet

Hovedspennet på 523 meter utføres med avstivningsbærer som lukket stålkasse. Hver av de to bærekablene består av 6 prefabrikkerte kabelenheter à diameter 115 mm. Tårnene utføres i betong med kassetverrsnitt i tårnben og rigler. Viadukter utføres i betong.

Aktuelle fag og tjenester

Kontaktperson

Profilbilde av Magnar Myhre
Magnar Myhre
Prosjektdirektør