Distriktsplan for Skjomen reinbeitedistrikt

Norconsult har utarbeidet en distriktsplan for reinbeitedistrikt i Skjomen reinbeitedistrikt

Prosjektnavn
Distriktsplan for Skjomen reinbeitedistrikt
Kunde
Skjomen reinbeitedistrikt / Statsforvalteren i Nordland
Sted
Norge
Periode
2020

Oppdraget

Norconsult bisto Skjomen reinbeitedistrikt med å få på plass sin distriktsplan. Arbeidet ble finansiert av Statsforvalteren i Nordland med midler over Reindriftsavtalen.

Løsningen

Skjomen reinbeitedistrikt leverte tekst og foto til dokumentet, og Norconsult utarbeidet kartillustrasjoner og satte sammen dokumentet med illustrasjoner, tekst og foto.

Resultatet

Reinbeitedistriktet vedtok ferdig utarbeidet distriktsplan i 2020.

Aktuelle fag og tjenester

Kontaktperson

Profilbilde av Magne Haukås
Magne Haukås
Seniorrådgiver