Dykkeranlegg på selvfallsledning

Norconsult har utredet alternative løsninger, utarbeidet teknisk forprosjekt med gjennomføringsplan for anbefalt løsning.
Prosjektnavn
Avskjæring av selvfallsledning på Tokstad - dykkeranlegg
Kunde
HIAS IKS
Sted
Norge
Periode
2018-2019
Nøkkeltall
Dimensjonerende vannmengde er 600 l/s
Prosjektkostnad er 51 mnok

Oppdraget

Bane NOR skal etablere ny dobbeltsporet jernbane som avskjærer eksisterende Ø 800 mm (600 l/s) selvfalls hovedavløpsledning på Tokstad i Stange kommune. Det må etableres ny bærekraftig avløpsløsning for kryssing av jernbanen.

Løsningen

Oppdraget omfattet vurdering av alternative løsninger for reetablering av avløpsledning. Det omfattet blant annet vurdering av løsninger med ny ledning rundt (inkl. sjøledning), plassbygd pumpestasjon og pumping over ny jernbanelinje og dykkerledning under jernbaneanlegget. Dykkerløsning ble anbefalt og besluttet videreført. Norconsult utarbeidet deretter teknisk forprosjekt for dykkeranlegg, med gjennomføringsplan og kostnadsberegning. Forprosjekt er vedtatt videreført av HIAS og Bane NOR.

Resultatet

Norconsult utviklet i tett samarbeid med HIAS en dykkerløsning i gangbar kulvert under ny jernbane. Det eliminerte behov for tradisjonell pumpestasjon, reduserte entreprisekostnad med 43% og reduserte fotavtrykket for klimagassutslipp (CO2) for bygging og drift med 75%.

Kontaktperson

Profilbilde av Terje Jensen
Terje Jensen
Oppdragsleder