Eidhaugen, Tromsø - detaljreguleringsplan

Planforslaget legger til rette for et nytt boligfelt i tilknytning til eksisterende vei og naboskap i Kaldfjorden, Tromsø. Planforslaget er utarbeidet av Borealis Arkitekter, nå en del av Norconsult
Prosjektnavn
Eidhaugen, Tromsø - detaljreguleringsplan
Kunde
Blåmann Bygg AS
Sted
Norge
Periode
2014-2017
Nøkkeltall
36,2 dekar / BRA 4600 m2

Oppdraget

Planen åpner for utbygging av i alt 19 boenheter, trafikkarealer og grønnstruktur.

Området er i dag ubebygd og grenser til et større friluftsområde, og det er en intensjon at områdets grønne karakter skal ivaretas. Det skal etableres felles adkomstvei, ny infrastruktur og lekeplass. Planforslaget legger opp til en lett utbygging med småskala bebyggelse i form av eneboliger og én lavblokk med integrert garasje.

Løsningen

Som del av planarbeidet inngår utredning av konsekvenser for reindrift og kulturminner i området.

Utførende arkitekt: sivilarkitekt MNAL Aina Bjerke
Medarbeider: sivilarkitekt MNAL Marjo Kristiina Jussila

Kontaktperson

Profilbilde av Aina Bjerke
Aina Bjerke
Sivilarkitekt MNAL

Relaterte prosjekter