Enkle tiltak for gående og syklende

Norconsult har bistått Vegdirektoratet med innsamling og formidling av enkle tiltak for gående og syklende. Enkle tiltak er definert som effektive tiltak som kan gjennomføres på kort tid, med lav kostnad og som ikke krever regulering eller politisk behandling.
Prosjektnavn
Enkle tiltak for gående og syklende
Kunde
Vegdirektoratet
Sted
Norge
Periode
2017
Nøkkeltall
Omfang: 260 000 kr

Oppdraget

Vegdirketoratet trengte bistand fra konsulent med høy kompetanse innen planlegging for syklende og gående.

Løsningen

De utvalgte tiltakene er fra ulike norske byer og kommuner. Det ble gjennomført invtervjuer, som resulterte i nyttig informasjon for planleggere om hvordan tiltakene ble gjennomført, om kostnader, prosess og tips. Tiltakene er fremstilt som artikler med før - etter bilder, og er presentert i Statens Vegvesen sine nettsider. Artiklene bidrar til erfaringsoverføring mellom kommunene, slik at det kan gjennomføres enkle tiltak raskt i hele landet.

Aktuelle fag og tjenester

Kontaktperson

Profilbilde av Elise Rustad Fossnes
Elise Rustad Fossnes
Landskapsarkitekt