Eplehagen omsorgsboliger

Norconsult har hatt tverrfaglig prosjektering av nybygg med omsorgsleiligheter for funksjonshemmede med tilhørende uteområde.
Prosjektnavn
Eplehagen omsorgsboliger
Kunde
FuglesangDahl AS for Levanger kommune
Sted
Norge
Periode
2015-16
Nøkkeltall
Brutto uteareal 7 000 m². Bruttoareal bygning ca. 1650 m². Totalt 8 omsorgsleiligheter, 1 etasje pluss 2 sokkel etasjer.

Oppdraget

Levanger kommune utvidet omsorgstilbudet på Staup i Levanger med et nybygg med 8 omsorgsleiligheter og en sansehage.

Løsningen

Bygningen er plassert i bratt terreng i en gammel eplehage på Staup i Levanger, med utsikt over Eidsbotn og Moan idrettspark. Parkering for beboerne samt avfallshåndtering er plassert i bygningens nedre sokkel. De 8 leilighetene er fordelt på 1. etg og øvre sokkel. Eksisterende utvendig parkering er oppgradert og det er etablert en ny parkering på et nedre terrengnivå, samt ny adkomstveg. Ved prosjektering er det lagt vekt på å bevare mest mulig av den gamle eplehagen, med minst mulig terrenginngrep og omfattende bruk av terrengmurer. I samtlige terrengmurer er det benyttet grov naturstein som står i stil med omkringliggende områder. Nybygget ligger inntil et eksisterende omsorgsleilighetsbygg, hvor nybyggets 1. etg er på samme terrenghøyde som sokkel i eksisterende bygning. Mellom disse er det anlagt en felles sansehage med pergolaer, sensoriske planter, behagelige farger og installasjoner tilpasset brukerne.

Resultatet

Anlegget ble ferdigstilt høsten 2016.

Aktuelle fag og tjenester

Kontaktpersoner

Profilbilde av Ola Ramstad
Ola Ramstad
Seniorrådgiver
Profilbilde av Silja Jansdottir Jermstad
Silja Jansdottir Jermstad
Seniorrådgiver

Relaterte prosjekter