Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, FP2 Brøhaug-Strandlykkja

Norconsult har oppdraget med å utarbeide byggeplan og oppfølging i byggetiden for Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, delparsell Brøhaug-Strandlykkja på ca 6 km.
Prosjektnavn
Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, FP2 Brøhaug-Strandlykkja
Kunde
Statens vegvesen Region Øst
Sted
Norge
Periode
2010-
Nøkkeltall
Brøhaug-Strandlykkja ca 6 km
Ulvintunnelen (Dovrebanen) 4 km
Morstuatunnelen (Dovrebanen) 150 m
Morskogstunnelen (E6) 2,3 km

Oppdraget

Oppdraget omfatter forberedende arbeider, E6, lokalveger, underbygning jernbane og avbøtende tiltak. Ulvintunnelen (Dovre banen) på 4 km, Morstuatunnelen (Dovrebanen) på 150 m og Morskogstunnelen (E6) på 2,3 km ligger innenfor delparsellen.

Løsningen

Vi utfører komplett byggeplanprosjektering og utarbeidelse av konkurransegrunnlag for alle fag innen veg og jernbane. Kontraktsverdi på hovedentreprisen er 1,6 mrd. Utvikling av ny løsning for vann-/ frostsikring av jernbanetunnelene. Oppdraget krever omfattende bruk av 3D og omfatter også komplett arbeidsgrunnlag og tung oppfølging/ tilstedeværelse i byggetid. I tillegg har vi også gjennomføring RAMS-prosess i henhold til EN-NEK 50126 for underbygningen på Jernbane. Norconsult hadde også ansvar for RAM/FMEA-analyse av Jernbanens underbygning for hele Fellesprosjektet (parsell 1-3) en prosess som krevde godt samarbeid med Bane (driftsavdeling).

Kontaktperson

Profilbilde av Sigurd Rugsland
Sigurd Rugsland
Direktør Divisjon Samferdsel