Fossen skole, Vadsø

Borealis Arkitekter (nå en del av Norconsult) har utarbeidet forprosjekt for Fossen skole i Vadsø med kostnadsoverslag og romprogram.
Prosjektnavn
Fossen skole, Vadsø
Kunde
Vadsø kommune
Sted
Norge
Periode
2012
Nøkkeltall
3688 m2 BRA

Oppdraget

Fossen skole skal utvides for å gi plass for 5.-7. trinn, samla maks. 392 elever. Eksisterende skole utgjør ca 2200 m2 BTA på ett plan, prosjektert tilbygg utgjør ca 2500 m2. Eksisterende bygg skal i stor grad beholdes for 1.-4. klasse og SFO, med noe oppussing og ombygging. Utvidelse skal inneholde undervisningsrom for 5.-7. klasse, gymsal, spesialrom og samlingsareal for hele skolen, samt teknisk rom.

Løsningen

Utbygging av Fossen skole skal legge til rette for dagens krav til undervisning, med arealer som ivaretar gode lærings- og arbeidsmiljø, fellesskap i skolen og fleksibilitet. Samtidig skal krav til universell utforming, energieffektivisering og rasjonell drift ivaretas. Utvidelser og ombygging for en god skole stiller høye krav til utforming med hensyn til funksjonsdyktighet og estetikk.

Utførende arkitekt: Sivilarkitekt MNAL Aina Bjerke

Medarbeidere:sivilarkitekt MNAL Tor E. Pedersen, sivilarkitekt MNAL Paul B. Pincus, arkitektassistent Ruth Pedersen, arkitektassistent Alf Harald Bårdslett

Kontaktperson

Profilbilde av Aina Bjerke
Aina Bjerke
Sivilarkitekt MNAL/ Seniorrådgiver