Gimleveien 42-56 – mulighetsstudie og reguleringsplan

Borealis Arkitekter, nå en del av Norconsult, gjennomført mulighetsstudie for utnytting av området og oppføring av ny boligblokk.
Prosjektnavn
Gimleveien 42-56 – mulighetsstudie og reguleringsplan
Kunde
Interiørbolig AS /Gimletun AS
Sted
Norge
Periode
2013
Nøkkeltall
Ca 3000 m2 BRA nye boliger + 900 m2 parkering

Oppdraget

Eksisterende blokk i tre etasjer og rekkehusbebyggelse skal inkluderes i reguleringsplan, med felles adkomst, parkering og uteoppholdsarealer.

Løsningen

Prosjektert får ca 40 nye boenheter i en 4-etasjes blokk med parkeringskjeller over to plan med fellesrom. Parkeringsbehov for ekstra boenheter blir dekket i 2. kjellerplan Detaljreguleringsplan med tilliggende områder Utførende arkitekt: sivilarkitekt Remco Veld og sivilarkitekt MNAL Lars Krane

Aktuelle fag og tjenester

Kontaktperson

Profilbilde av Aina Bjerke
Aina Bjerke
Sivilarkitekt MNAL/ Seniorrådgiver