Grødaland biogassanlegg

Norconsult AS har prosjektert Grødaland biogassanlegg.
Prosjektnavn
Grødaland biogassanlegg
Kunde
IVAR IKS
Sted
Norge
Periode
2011-2017

Oppdraget

Norconsult bistod IVAR IKS med prosjektering av nytt biogassanlegg på Grødaland.

Løsningen

Forprosjekt (2011) og detaljprosjekt (2012-2015) for biogassanlegg for slam og biosubstrat fra våtorganisk avfall fra husholdninger, storhusholdninger, dagligvarehandel og industri, inkl. termisk hydrolyse og oppgradering av biogass for tilførsel til naturgassnettet. Bistand under bygging og ved igangkjøring (2013-2017).

Kontaktperson

Profilbilde av Eirik Bjørn
Eirik Bjørn
Sivilingeniør