Hamar kulturhus

Det nye kulturhuset på Hamar er et signalbygg, helt i tråd med kommunens ønsker. Men det elegante og spennende utseendet stilte helt uvanlige byggtekniske krav. Norconsults offshorekunnskap ble nøkkelen til å realisere Hamar kulturhus.
Prosjektnavn
Hamar kulturhus
Kunde
Hamar kommune
Sted
Norge
Periode
2012-2014
Nøkkeltall
130x30 meter og bruttoareal på ca. 15 000 m2

Oppdraget

Arkitekttegningen fra det danske kontoret Vandkunsten er godkjent av kommunen. Prosjekteringsarbeidet kan begynne. Det er en kompleks kravspesifikasjon som skal realiseres. Fasadene skal bestå av store glassflater med tynne smekre rammer, bjelker, dekker og søyler. Dette gir lite spillerom for å la veggene ta store laster. Bygget har uvanlig store utkragninger. På langsidene er de 3,5 meter og på kortsidene hele 5,5 meter. En stor del av tredje etasje skal henge fritt i lufta. Den seks tonn tunge trappen skal heller ikke ha understøttelse. Kjelleren må være helt vanntett på grunn av flomfaren i Mjøsa.

Løsningen

Norconsult fikk oppdraget med å bidra med komplette byggtekniske rådgivertjenester. I tillegg har Norconsult deltatt med forprosjekt, anbudsdokumenter, detaljprosjektering og oppfølging av de bærende konstruksjonene. Bygget måler 130x30 meter og har et bruttoareal på ca. 15 000 m2.

Resultatet

Bygget gir Hamar en moderne og tidsriktig arena for kulturelle aktiviteter. Kulturhuset er fleksibelt og inneholder to kinosaler, konsert-/teater, ungdomskulturhus, musikkverksted, konfreransesal, bibliotek og kontorlokaler. Bygget har dessuten konstruksjonskvaliteter som de fleste ikke vil ane er der. Bygget har overhøyder for støp som er to til tre ganger så store som vanlig og er forankret i fjell for at det ikke skal velte. Hamar Kulturhus mottok i 2014 hederlig omtale (2. plass) i konkurransen om Betongtavlen. Prisen som deles ut av Norsk Betongforening i samarbeid med Norske arkitekters landsforbund, gis til byggverk i Norge hvor betong er anvendt på en miljømessig, estetisk og teknisk fremragende måte.

Kontaktperson

Profilbilde av Trond Glesne
Trond Glesne
Prosjektleder