Havstein nye kirkegård

Havstein kirkegård er en sjeldent vakker, nyanlagt kirkegård som ligger storslått til på toppen av Byåsen i Trondheim. Norconsults landskapsarkitekter har gjennom utradisjonelle løsninger laget en unik gravplass.
Prosjektnavn
Havstein nye kirkegård
Kunde
Kirkelig fellesråd i Trondheim
Sted
Norge
Periode
2009-2014
Nøkkeltall
5600 nye gravplasser

Oppdraget

Norconsult vinner plan- og designkonkurransen for utvidelsen av Havstein kirkegård sammen med Agraff arkitekter i Trondheim. Havstein kirke ligger godt synlig på en markert høyde på toppen av Byåsen i Trondheim. Kirkegården omslutter en av de største tyske krigskirkegårdene i landet, der 2 300 tyske soldater fra 2. verdenskrig ligger gravlagt. Både den vakre steinkirken fra 1857 og krigskirkegården er viktige kulturminner. Derfor er det viktig at landskapsbildet ikke forringes ved utformingen. Kirkegården skal ikke konkurrere med kulturminnene, men forsterke dem. Havstein er et viktig rekreasjonsareal for bydelen og gravplassen er i bruk av både pårørende, besøkende og turgåere.

Løsningen

Hovedgrepet for utformingen er inspirert av kulturlandskapet. Arealet til kirkegården var tidligere en kornåker. Kirkegården tar opp i seg det bølgende, åpne åkerlandskapet både i terrengbearbeiding og plantevalg. Seremoniplassen er plassert inntil dammen, som er selve hjertet i anlegget der vannspeilet fanger lyset og reflekterer himmelen. Omrammingen mot villabebyggelsen består av bølgende voller med trær og busker. Mot kirken og kulturlandskapet i nord er en lav, gresskledd natursteinsmur brukt som romdannende element. Kirkegårdsmuren er vakkert utført og følger terrenget uanstrengt selv med varierende høyder både innvendig og utvendig. Den gir, sammen med vollen i sørøst, en tydelig ramme omkring kirkegården.

Resultatet

Kirkegården ble innviet 3. oktober 2014. Målet vårt for gravplassen er innfridd og den fremstår i dag omtrent slik som vi forestilte oss da vi laget konkurranseutkastet. Det er blitt et vakkert rom i landskapet, henvendt mot himmelen. Fysisk med sitt vide utsyn og høye himmel, men også i overført betydning. En plass der alle hverdagens trivialiteter blir ubetydelige for en stund av ekte tilstedeværelse. Havstein kirkegård har fått en rekke utmerkelser: Landskapsarkitekturprisens diplom og hederlig omtale i mars 2015, Trondheim kommunes Byggeskikkpris i mai 2015, og nominasjon til Arkitekturprisen 2015 - som eneste landskapsprosjekt blant 20 nominerte.

"Jeg ønsker at folk skal bruke kirkegården og oppleve den roen og freden som finnes her."

Trygve Jensen, Kirkelig fellesråd i Trondheim

"Landets vakreste kirkegårdsanlegg."

Kommunal delegasjon fra Molde

Aktuelle fag og tjenester

Kontaktperson

Profilbilde av Anne K. Irgens
Anne K. Irgens
Landskapsarkitekt