Helsebygg og struktur i Verdal kommune

Levetidsanalyser Helsebygg Verdal kommune
Prosjektnavn
Helsebygg og struktur i Verdal kommune
Kunde
Verdal kommune
Sted
Norge
Periode
2017-2018

Oppdraget

Norconsult har bistått i kommunens utviklingsprosess for struktur og bygningsmasse for helsebygg. Tekniske tilstandsanalyser av Verdal bo- og helsetun og Ørmelen bo- og helsetun, herunder egnethetsvurdering og levetidsanalyser.

Løsningen

Eksisterende bygningsmasse med betydelig vedlikeholdsbehov, samt vesentlige begrensninger med tanke på egnethet og tilpasningsdyktighet som moderne bygg.

Resultatet

Den ferdoge rapporten ble en del av beslutningsgrunnlag og vedtak for bygging av et nytt helsehus, Verdal bo- og behandlingssenter.

Kontaktperson

Profilbilde av Anders Overrein
Anders Overrein
Avdelingsleder Byggforvaltning og Prosjektadministrasjon