Holt Barnehage - rehabilitering

Holt Barnehage inngår i et naturskjønt ”parkområde” med tradisjonell gårdsbebyggelse, høye trær og kultiverte marker. Som nærmeste nabo på sørøstsida er et større grøntareal som strekker seg langs hele ryggen av øya. Fra lekearealene som er sørvendt sentralt i anlegget kan en se både sjøen og fjellene på avstand. Prosjektet ble gjennomført av Borealis Arkitekter, som nå er en del av Norconsult
Prosjektnavn
Holt barnehage - rehabilitering
Kunde
Nordnorsk Kompetansesenter
Sted
Norge
Periode
2005
Nøkkeltall
BRA ca 400 m2 inkl nytt trapperom

Oppdraget

Barnehagen ligger i det gamle laboratoriebygget. Tidlgere var det barnehage i 1. etasje. Nå er denne utbedret og utvidet med en ny avdeling i 2. etasje. I 3. etasje er loftet tatt i bruk som møte- og styrerom.

Løsningen

På nordsida er det bygd til et nytt trapperom med heis. Herfra nås alle plan/ulike funksjoner. Utvendige overflater er utbedret og vindu er restaurert. Valgt planløsning har tatt hensyn til minst mulig endring av eksisterende rominndeling. Ny vann- og strømforsyning både til 2 og 3.etg. og de branntekniske forhold er utbedret. Loftet er tilleggsisolert både i gulv, knevegger og himling. All isolering er gjort fra innsiden. Barnehagen har får nytt ventilasjonsanlegg som er plassert i loftsarealet. Utførende arkitekt er sivilarkitekt MNAL Inger Reiersen. Ellers har sivilarkitekt MNAL Jonna Hansen,sivilarkitekt MNAL Marjo Jussila, sivilarkitekt MNAL TorE. Pedersen og teknisk tegner Frida Andersen deltatt.

Aktuelle fag og tjenester

Kontaktperson

Profilbilde av Inger Reiersen
Inger Reiersen
Sivilarkitekt MNAL/Senior rådgiver