Høvdingbygget Årø

Nybygget, som blir bedriftens nye hovedkontor og kompetansesenter,ligger på nordsiden av E39. Brunvolls industrianlegg ligger på sørsiden.

Prosjektnavn
Høvdingbygget Årø
Kunde
Brunvoll AS
Sted
Norge
Periode
2013-2016

Oppdraget

Bygningene er forbundet med en ny gangbru over veien som er et spleiselag mellom Brunvoll AS og Statens vegvesen. Gangbrua skal kunne benyttes både av Brunvoll- ansatte og av folk flest som skal krysse innfartsveien.

Løsningen

Nybygget på 9.300 kvadratmeter er gjennomført som en totalentreprise. Ytterveggene i det gamle Høvdingbygget, som har navnet sitt etter den tidligere Høvding konfeksjonsfabrikk som holdt til her noen år på 1970-tallet, ble skrellet helt av.

Bygget er utvidet med et to-etasjes parkeringsanlegg med plass for ca. 50 biler i hver etasje. Det er også bygd inn en mellometasje i deler av bygget og en tredje etasje på taket av den tidligere konstruksjonen. I tillegg er fasaden mot syd vesentlig endret ved at den firkantede formen på gamlebygget er brutt med en sirkelformet midtdel. Denne detaljen får det gamle, kasseaktige bygget til å framstå som et signalbygg.

Resultatet

Det er den utvendige formen av en tunnelthruster (et propellstyresystem) som er modellen for den sirkelformede detaljen i fasaden, som utvilsomt gir bygget karakter og særpreg både utendørs, men kanskje ikke minst innendørs.

Aktuelle fag og tjenester

Kontaktpersoner

Profilbilde av Ivar Gussiås
Ivar Gussiås
Rådgiver
Profilbilde av Ståle-Jakob Valø
Ståle-Jakob Valø
Rådgiver

Relaterte prosjekter