Hovedstasjonen i Oslo

Norconsult har i perioden 2019-2020 vært brannteknisk rådgiver i forprosjektfase i forbindelse med prosjektering av ny Hovedstasjon for Oslo brann- og redningsetat (OBRE) og Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune (VAV) på Bryn i Oslo.
Prosjektnavn
Hovedstasjonen i Oslo
Kunde
Omsorgsbygg Oslo KF
Sted
Norge
Periode
2019-2020

Oppdraget

Norconsult AS har påtatt seg ansvarsrett for brannteknisk prosjektering i tiltaksklasse 3 for Omsorgsbygg Oslo KFs nye Hovedstasjon på Bryn i Oslo. Det er i forprosjektfase utarbeidet et grundig brannkonsept med tilhørende fraviksdokumetnasjon og brannteknisk BIM-modell. Det er også gjennomført brannsimuleringer og analyse av atriet som strekker seg over totalt 8 etasjer i kjernen av byggverket.

Løsningen

Norconsult har vært ansvarlig for den tverrfaglige prosjekteringen av byggverket, og har sammen med Nordic hatt et høyt fokus på tverrfaglig koordinering og samarbeid på tvers av fagene.

Relaterte prosjekter