Høvik Stasjon

Norconsult har prosjektert ny togstasjon på Høvik med vendesporanlegg. Stasjonen inkluderer omkringliggende områder og vegnett med rundkjøring.
Prosjektnavn
Høvik Stasjon
Kunde
Bane NOR
Sted
Norge
Periode
2012-15

Oppdraget

Stasjonsområdet med tilhørende vegnett har blitt endret og omarbeidet som følge av nytt vendesporanlegg.

Løsningen

Det er anlagt nye perronger med tilkomst fra sørøst og via trappehus fra bru. Perrongene er tilrettelagt til publikumsarealer med benker under tak, diverse fasiliteter og vegetasjonsfelt. Sørøst for stasjonen er det anlagt ny parkeringsplass med biloppstillingsplasser, HC-plasser, sykkelparkering og kiss n`ride. Det er lagt vekt på å gjøre tilkomsten til stasjonen og perrongene så lett og effektiv som mulig både for reisende og for dem som skal sette av eller hente reisende. Det er også utarbeidet planer for reetablering av privathager i tillegg til skilting av stasjonsområdet.

Resultatet

Høvik stasjon stod ferdig i 2015.

Aktuelle fag og tjenester

Kontaktpersoner

Profilbilde av Lars-Petter Nesvåg
Lars-Petter Nesvåg
Avdelingsleder Hovedkontor
Profilbilde av Hilda Øfsthus
Hilda Øfsthus
Landskapsarkitekt