Hovinbyen - Utvikling av Oslos største byutviklingsområde

Som Oslos største utviklingsområde vil Hovinbyen romme 27 000 nye boliger og 2,5 millioner kvadratmeter næring, selvforsynt med butikker, serveringssteder og servicetilbud. Norconsult er sentral i utformingen av offentlige by- og gaterom.
Prosjektnavn
Hovinbyen
Kunde
Oslo kommune, Bymiljøetaten
Sted
Norge
Periode
2014 -
Nøkkeltall
27 000 nye boliger
2,5 millioner kvadratmeter næringsareal

Oppdraget

Hovinbyen kan binde Groruddalen og indre by sammen. Prosjektet kan strekke seg til 2050 og er en omfattende transformasjon. I takt med private utbygging vil kommunen sikre gode gatestrukturer, rekreasjonsområder og helhetlig byroms- og landskapsgrep. Gjennomføring av byutviklingen følger «Ensjømodellen». Sammen med underleverandør Bjørbekk og Lindheim landskapsarkitekter bistår Norconsult Oslo kommune med gjennomføring av offentlige tiltak som ligger i planene for offentlige rom. Det er arbeid knyttet til trafikkområder, teknisk infrastruktur, samt plasser, torg, parker og parkdrag.

Løsningen

I utviklingen av Hovinbyen brukes det en modell fra tidligere gjennomførte utviklingsarbeider på Ensjø i Oslo, hvor Norconsult og Bjørbekk og Lindheim var engasjert fra 2007-2014. Gjennomføringen tilpasses utbyggingstakt og finansiering ihht. utbyggingsavtaler mellom kommunen og private utbyggere. Norconsults leveranse inkluderer konseptvalgutredninger, skisse-/forprosjekter, detaljreguleringer, premissdokumenter for private utbyggingsaktører samt detaljerte byggeplaner med konkurranse- og arbeidsgrunnlag, samt byggesøknader og oppfølging i byggefasen

Resultatet

Oslo kommune vil gjenåpne bekker og elver, og et sentralt grep i utviklingen av Hovinbyen er å gjenåpne Hovinbekken. Samtidig skal man redusere utslipp fra spillvann og forurenset overvann til bekken slik at den blir en del av grønt- og rekreasjonsarealene. I prosjektet bidrar Norconsult til gode gaterom og grønne parker i byområder preget av industri og næring. Utstrakt bruk av blå-grønne løsninger gir områdene ny vitalitet og grobunn for livskvalitet.

Kontaktpersoner

Profilbilde av Ole Fossen
Ole Fossen
Prosjektdirektør
Profilbilde av Torkil Williksen
Torkil Williksen
Senior Prosjektleder