Hydro Husnes Restart Line B

Målt etter årlig produksjonskapasitet er Hydro Husnes den fjerde største aluminiumprodusenten i Norge.
Prosjektnavn
Husnes Restart Line B
Kunde
Norsk Hydro ASA
Sted
Norge
Periode
2017-2020
Nøkkeltall
Kontraktsverdi ca. 34 millioner

Oppdraget

Norsk Hydro besluttet i desember 2017 å gjenåpne produksjonshall B på sitt anlegg på Husnes. Hall B ble stengt ned i 2009 under finanskrisen. Hallen skulle rehabiliteres og ny celleteknologi skulle benyttes, hvilket ville øke produksjonskapasiteten fra 90 000 tonn primæraluminium til 190 000 tonn.

Norconsult vant prosjekteringsoppdraget for prosjektet og utførte basic og detail engineering. Oppdraget inkluderte allerådgivende ingeniørfag.

Løsningen

Prosjektet ble inndelt i syv pakker som blant annet inneholdt rehabilitering av Hall B, nytt kompressorbygg, ny varmtbadsknuser og ny støpeovn. Norconsult hadde en sentral rolle i å utforme de nye anleggene sammen med oppdragsgivers prosjekt- og brukerorganisasjon. Norconsult utarbeidet anbudsdokumenter, deltok i anbudsevaluering og kontrahering og utarbeidet alt av arbeidsgrunnlag for entreprenørene.

I utførelsesfasen bisto Norconsult med oppfølging og tilpasning av løsninger til utførelsen, samt hadde personell som inngikk i Byggherrens organisasjon på anlegget.

Resultatet

Husnes Restart Line B prosjektet ble gjennomført uten vesentlige overskridelser av plan og budsjett og uten arbeidsrelaterte skader.

Oppgraderingen av anlegget med ny teknologi medfører en reduksjon i energiforbruk pr. produserte tonn aluminium, og arbeidsforholdene i Hall B er blitt betydelig forbedret.

Kontaktpersoner

Profilbilde av Kristian Glømmen Søreide
Kristian Glømmen Søreide
Seksjonsleder industriseksjonen
Profilbilde av Roger Brekke
Roger Brekke
Prosjektleder