Hydro Aluminium Karmøy

Produksjonsanlegget på Karmøy i Rogaland er i verdensklasse, både med hensyn til utslipp til luft og vann, og til lavt energiforbruk pr tonn produsert aluminium. Norconsult har vært involvert i alle større utbyggingsprosjekter fra 1981 og frem til i dag.
Prosjektnavn
Hydro Aluminium Karmøy
Kunde
Norsk Hydro AS
Sted
Norge
Periode
1980-2014
Nøkkeltall
Samlet bebygget areal dagens anlegg: ca 85 000 m2
Produksjonskapasitet råaluminium: ca 135 000 tonn per år

Oppdraget

Aluminiumsverket på Karmøy er bygget i etapper i perioden 1965 til 1995. Den eldste delen med Söderberg produksjon er nå revet for å gi plass for mer tidsmessig og miljøvennlig produksjon.

Løsningen

Norconsult har vært engasjer i ulike perioder: 1980-1997: Elektrolysehaller og støperi, utbyggingstrinn K3, K4 og K5, 2011-2012: Gjenvinningsanlegg for skrapaluminium (byggestart utsatt) og 2013-2014: Karmøy Technology Pilot (under bygging 2016-2017. Dagens produksjonsanlegg for aluminium består av elektrolysehallene K3, K4 og K5 for produksjon av primæraluminium samt støperier for produksjon av pressbolt, tråd og valsestøp. Norconsult har detaljprosjektert all bygningsmasse samt betydelige deler av hjelpefunksjoner og teknisk infrastruktur, herunder gassrensing, materialhåndtering og kraftforsyning for anleggene K3, K4 og K5. Det er planlagt et gjenvinningsanlegg for skrapaluminium. Norconsult har detaljprosjektert all bygningsmasse samt betydelige deler av hjelpefunksjoner og teknisk infrastruktur.

Resultatet

Karmøy Technology Pilot er et anlegg som skal teste ut ny og grønnere produksjon av aluminium i industriell skala. Den første fasen av anlegget består av elektrolysehall, likeretteranlegg, substasjon og nye støttesystemer for prosess. Byggestart er ikke bestemt. Norconsult har deltatt i et integrert forprosjekt-team med ansvar for byggeteknikk, teknisk infrastruktur og geoteknikk.

Aktuelle fag og tjenester

Kontaktperson

Profilbilde av Hugo Hansen
Hugo Hansen
Senior oppdragsleder