Hydrogen som alternativ for reservekraft i Lilleakerbyen

Norconsult har vurdert hydrogen som alternativ for reservekraft i Lilleakerbyen. Lilleakerbyen er et ambisiøst og fremtidsrettet prosjekt som ønsker å skape en helhetlig og bærekraftig utvikling, tilpasset fremtidens samfunnsutvikling.
Prosjektnavn
Hydrogen som alternativ for reservekraft i Lilleakerbyen
Kunde
Mustad Eiendom AS
Sted
Norge
Periode
2020

Oppdraget

Mustad Eiendom ønsker å se på mulighetene for å benytte brenselceller driftet på hydrogen alternativ til batteri og dagens dieselaggregat i Lilleakerbyen. Norconsult har sett på potensialet for bruk av brenselceller og lokal lagring av komprimert hydrogen, samt vurdert investeringskostnad og utført sikkerhetsvurderinger med hensyn til plassering av brenselceller og lagringstanker.

Løsningen

Studien omfatter vurderinger av plassbehov og sikkerhetssoner ved lagring av store mengder komprimert hydrogen. Kapasiteten og valg av brenselceller er vurdert i sammenheng med effekt og hydrogenforbruk. Sikkerhetsvurderinger i forhold til leveranse og lagring av komprimert hydrogen samt lokasjon for brenselceller står sentralt i studiet.

Resultatet

Norconsult sin konklusjon viser at dagens priser på lagringstanker og brenselceller, samt nødvendig lagringskapasitet medfører at hydrogen ikke vil være et lønnsomt alternativ for reservekraft for Lilleakerbyen.

Aktuelle fag og tjenester

Kontaktperson

Profilbilde av Annette Hultin
Annette Hultin
Gruppeleder