Industrivern – ASKO Vestfold Telemark AS

Norconsult har bistått ASKO Vestfold Telemark med å utarbeide underlag for dimensjonering av industrivernet.
Prosjektnavn
ASKO Vestfold Telemark AS - dimensjonering industrivern
Kunde
ASKO Vestfold Telemark AS
Sted
Norge
Periode
2019

Oppdraget

Endringer i Forskrift om industrivern fra 01.01.2020 førte til at næringskode 46, som ASKO Vestfold Telemark sin virksomhet er klassifisert i, ble industrivernpliktig. Kravene i forskriften angir at industrivernet skal tilpasses, utstyres og organiseres på bakgrunn av det risiko og beskyttelsesbehov som foreligger i det aktuelle byggverket. Norconsult har planlagt og ledet prosessene i tett samarbeid med virksomheten.

Løsningen

Organisering, bemanning og utrustning av virksomhetens industrivern skal baseres på risikovurderinger av uønskede hendelser som gjør det nødvendig for industrivernet å iverksette tiltak. Fareidentifikasjon, sårbarhetsvurderinger og risikovurderinger av de uønskede hendelsene som kan inntreffe i virksomheten var første steget i prosessen. Ut fra dette arbeidet ble dimensjonerende hendelser definert i samarbeid med virksomheten. Disse dimensjonerende hendelsene ble videre brukt i en beredskapsanalyse for å identifisere behovet for organisering, bemanning, kompetanse og materiell som er nødvendig for industrivernet. Denne dokumentasjonen danner underlaget for videreutviklingen av et beredskapsplanverk.

Aktuelle fag og tjenester

Kontaktpersoner

Profilbilde av Kevin Medby
Kevin Medby
Gruppeleder
Profilbilde av Birgitte Lunde Hartmann
Birgitte Lunde Hartmann
Sivilingeniør Sikkerhet / Markedskoordinator Sikkerhet