Jernbanebru Gudå, Meråkerbanen - Rehabilitering

Norconsult har arbeidet med rehabilitering av jernbanebru i Gudå, Meråker for Jernbaneverket. En 100 år gammel stålfagverksbru med nagleforbindelser.
Prosjektnavn
Jernbanebru Gudå, Meråkerbanen - Rehabilitering
Kunde
Jernbaneverket via stålenteprenør Skanke stål og sveis as
Sted
Norge
Periode
2014-2015
Nøkkeltall
Antall spenn: 4
Totallengde: Ca 100 meter

Oppdraget

Vesentlige faktorer her er arbeidsprosedyrer for gjennomføring, økonomi og tidspress på grunn av redusert framkommelighet for jernbane på Meråkerbanen, da brua under arbeidene hadde redusert kapasitet

Løsningen

Vi har utført inspeksjoner på brua, utført korrosjonsmålinger, og kartlagt behov for tiltak for å ivareta kapasiteten i henhold til krav fra Jernbaneverket. Det er kartlagt behov for utskiftning av profiler og nagler på grunn av korrosjon ut i fra statiske og dynamiske 3D FEM analyser av brukonstruksjonen. Prosessen fram mot ferdig rehabilitert bru har vært et fruktbart samarbeid mellom entreprenør og byggherre. Det ble skiftet et titalls stålprofiler og over 10 000 nagler som ble skiftet ut med skruer etter anviste arbeidsprosedyrer.

Aktuelle fag og tjenester

Kontaktpersoner

Profilbilde av Magnar Myhre
Magnar Myhre
Prosjektdirektør
Profilbilde av Bård Fredrik Linge
Bård Fredrik Linge
Gruppeleder Bruer