Johan Sverdrup

Johan Sverdrup er et av de største oljefunnene på norsk sokkel. Norconsult har utført studier for Lundin Norway AS. Dette har resultert i gode innspill for valg av endelig konsept. Tidligfasestudier ble gjort av Norconsults erfarne medarbeidere.
Prosjektnavn
Johan Sverdrup
Kunde
Lundin Norway AS
Sted
Norge
Periode
2013
Nøkkeltall
7 konsepter ble vurdert på 9 måneder

Oppdraget

Lundin Norway AS ønsket, som partner i Johan Sverdrup-feltet, å vurdere ulike konseptløsninger før konseptvalget ble tatt. Hovedlinjene i konseptet var trukket, men godt dokumenterte forbedringer var fortsatt mulig å få med i konseptet. Det opprinnelige konseptet omfattet fire plattformer i første fase: kraftsentral, boligplattform, prosessplattform med hjelpesystemer og brønnhodeplattform. Norconsult vurderte forskjellige konsepter for de ulike plattformene i tillegg til en «ny» plattform definert under studien - stigerør- og eksportplattform.

Løsningen

Flere løsninger ble vurdert for prosessplattformen, som forskjellige produksjonskapasiteter og ulik plassering av utstyr, samt plattform med og uten brønnhodeområde. I tillegg ble ulike konsepter for brønnhodeplattformer vurdert. Vi har også utviklet ulike løsninger for stigerør- og eksportplattformer. Til sammen ble sju ulike konsepter vurdert. For alle konseptene har arbeidet inkludert prosessutvikling, utarbeidelse av layout og utstyrsliste, strukturelle og elektriske vurderinger, estimering og planlegging. Norconsult har benyttet NorWest-metoden for å estimere vekt og timer. En prosjektplan ble utarbeidet basert på timeestimatene.

Resultatet

I løpet av en periode på ni måneder gjennomførte vi sju mulighetsstudier på Johan Sverdrup. Ulike plattformsløsninger for prosessplattformer, brønnhodeplattformer samt stigerør- og eksportplattformer ble vurdert. Resultatet av studiene ga verdifulle innspill i valget av det endelige konseptet. Konseptet som ble valgt inneholder boligplattform, prosessplattform med hjelpesystemer, boreplattform samt stigerør- og eksportplattformen som ble initiert under studiene utført av oss.

"Takk for rapportene. Virkelig godt arbeidet, vi er fornøyde og imponert."

Arne Roger Hole, Lundin Norway AS

Kontaktperson

Profilbilde av Henning Vellene
Henning Vellene
Direktør Tekniske Systemer